LP/2016/953 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2016, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S08735-OL-2016
Podnet: § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/953
Dátum začiatku MPK: 27.10.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: