LP/2016/952 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/019194/2016-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/952
Dátum začiatku MPK: 28.10.2016
Dátum konca MPK: 21.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 05.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: