LP/2016/951 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. októbra 2016 č. 2/2016, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2011 č. O-29/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: OPATRENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. októbra 2016 č. 2/2016, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2011 č. O-29/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za práv
Legislatívna oblasť: Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 29/OSFS/2016-11865
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Kešjar, Vladimír, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/951
Dátum začiatku MPK: 27.10.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)