LP/2016/950 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Lekári, zdravotnícki zamestnanci
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S 07 892-SZ-2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/950
Dátum začiatku MPK: 27.10.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016
Novelizované predpisy: 321/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)