LP/2016/949 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2016, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S07880-OL-2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/949
Dátum začiatku MPK: 26.10.2016
Dátum konca MPK: 16.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: