LP/2016/946 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...... 2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S08813-OL-2016
Podnet: § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych pracovníkoch
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/946
Dátum začiatku MPK: 26.10.2016
Dátum konca MPK: 16.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 22.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2016
Ukončenie štádia: