LP/2016/945 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S08241-OL-2016
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/945
Dátum začiatku MPK: 26.10.2016
Dátum konca MPK: 16.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: