LP/2016/944 Návrh na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8344/2016-min.
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/944
Dátum začiatku MPK: 24.10.2016
Dátum konca MPK: 07.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 24.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2016
Ukončenie štádia: 07.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.11.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)