LP/2016/941 Aktualizácia informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave

Hromadné pripomienky


Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Aktualizácia informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave