LP/2016/941 Aktualizácia informácie o zámere realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S08791-OL-216
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v potrebe prerokovať materiál na najbližšom rokovaní vlády SR
Posledná zmena: 02.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/941
Dátum začiatku MPK: 21.10.2016
Dátum konca MPK: 27.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.10.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)