LP/2016/939 Návrh na uzavretie Dohody o úverovom mechanizme medzi Slovenskou republikou a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií – Dohoda o úverovom mechanizme pre potreby riešenia krízových situácií finančných inštitúcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Príprava materiálu
Rezortné číslo: MF/016729/2016-652
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/939

Štádia procesu