LP/2016/937 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 7907/2016-9
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405 z 21. septembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/937
Dátum začiatku MPK: 18.10.2016
Dátum konca MPK: 08.11.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 18.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2016
Ukončenie štádia: 08.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2016
Ukončenie štádia: 14.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: