LP/2016/934 Návrh komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia problémov, ktoré spomaľujú transformáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom, vrátane náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 707/2016-100
Podnet: Úloha C.5. uznesenia vlády SR č. 494 z 2. septembra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/934
Dátum začiatku MPK: 17.10.2016
Dátum konca MPK: 28.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 12.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.10.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)