LP/2016/933 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom po
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 2016-23333-56AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/933
Dátum začiatku MPK: 18.11.2016
Dátum konca MPK: 08.12.2016
Novelizované predpisy: 16/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia: 12.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)