LP/2016/926 Návrh riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 130-0010/2016
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Benkovičová, Ľudmila, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/926
Dátum začiatku MPK: 13.10.2016
Dátum konca MPK: 26.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 26.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)