LP/2016/921 Opatrenie Národnej banky Slovenska č......./2016 z ......2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: OŠT-112/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/921
Dátum začiatku MPK: 11.10.2016
Dátum konca MPK: 31.10.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.11.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)