LP/2016/920 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S08218-OL-2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/920
Dátum začiatku MPK: 10.10.2016
Dátum konca MPK: 28.10.2016
Novelizované predpisy: 578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.10.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)