LP/2016/919 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/018712/2016-422
Podnet: Iniciatívny materiál - návrh Ministerstva školstva
vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/919
Dátum začiatku MPK: 13.10.2016
Dátum konca MPK: 03.11.2016
Novelizované predpisy: 668/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 07.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)