LP/2016/917 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. novembra 2016, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 46414/2016/100
Podnet: § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/917
Dátum začiatku MPK: 07.10.2016
Dátum konca MPK: 27.10.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 07.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: