LP/2016/916 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 665/2016-100
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/916
Dátum začiatku MPK: 11.10.2016
Dátum konca MPK: 31.10.2016
Novelizované predpisy: 58/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)