LP/2016/915 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Nehnuteľnosti
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 23658/2016/B821-SBPMR/62549-M
Podnet: Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/915
Dátum začiatku MPK: 13.10.2016
Dátum konca MPK: 03.11.2016
Novelizované predpisy: 449/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: