LP/2016/914 Druhá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020

Hromadné pripomienky


Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Druhá monitorovacia správa o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020