LP/2016/911 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z ........ 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z.
Legislatívna oblasť: Integračné smernice
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 24333/2016/B610-SV/61942-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/911
Dátum začiatku MPK: 12.10.2016
Dátum konca MPK: 02.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 27.02.2017
Novelizované predpisy: 364/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 16.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.11.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)