LP/2016/908 Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 560.566/2016–POCE
Podnet: Iniciatívny návrh MZVaEZ SR a MH SR
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/908
Dátum začiatku MPK: 30.09.2016
Dátum konca MPK: 13.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.09.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.09.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)