LP/2016/905 Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov dňa 16. septembra 2016 v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 442.744/2016-EUPO2
Podnet: Na základe uznesenia Vlády SR č. 349/2016 zo 17.8.2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/905

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 09.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 09.01.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)