LP/2016/904 Národný program kvality Slovenskej republiky – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2016/300/008754/03023
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 274 zo 7. júla 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/904
Dátum začiatku MPK: 04.11.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 29.11.2016
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.11.2016
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)