LP/2016/903 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17969/2016-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/903
Dátum začiatku MPK: 30.09.2016
Dátum konca MPK: 20.10.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 29.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.09.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 09.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 10.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 10.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia: