LP/2016/902 Hodnotiaca správa o vykonaní a vyhodnotení cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5398/2016
Podnet: Úloha B.2 z Uznesenia vlády SR č. 312/2015
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o informatívny materiál na rokovanie vlády SR, ktorý bol prerokovaný pred vložením do MPK relevantnými orgánmi štátnej správy.
Posledná zmena: 28.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/902
Dátum začiatku MPK: 29.09.2016
Dátum konca MPK: 06.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.10.2016
Ukončenie štádia: 28.10.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (Bezpečnostná rada Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)