LP/2016/900 Návrh riadneho predbežného stanoviska MZVaEZ SR k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje Nástroj na podporu stability a mieru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 340.535/2016-SZBP
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Prebiahajúce rokovanie v PS Rady EÚ.
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/900
Dátum začiatku MPK: 29.09.2016
Dátum konca MPK: 05.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 06.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 05.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)