LP/2016/899 Informácia o priebehu a výsledkoch spoločného zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Bratislave, 26. septembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 491.551/2016-2TEO
Podnet: v zmysle uznesenia vlády SR č. 382/2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/899

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)