LP/2016/894 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-239/2016
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/894
Dátum začiatku MPK: 23.09.2016
Dátum konca MPK: 13.10.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia: