LP/2016/890 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 600/1626/2016/OLP
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/890
Dátum začiatku MPK: 21.09.2016
Dátum konca MPK: 11.10.2016
Novelizované predpisy: 292/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

528/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

374/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 11.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.10.2016
Ukončenie štádia: 22.11.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2016
Ukončenie štádia: 30.11.2016
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.11.2016
Ukončenie štádia: 12.01.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)