LP/2016/885 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7642/2016-9
Podnet: PLÚV SR na II. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/885
Dátum začiatku MPK: 19.09.2016
Dátum konca MPK: 07.10.2016
Novelizované predpisy: 24/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 07.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)