LP/2016/884 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2014 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 552/2016-100
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na časovú tieseň a ďalšie okolnosti súvisiace s charakterom materiálu.
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/884
Dátum začiatku MPK: 19.09.2016
Dátum konca MPK: 23.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.09.2016
Ukončenie štádia: 27.09.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)