LP/2016/883 Návrh na uzavretie memoránd o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 5360/2016/ONG
Podnet: v zmysle uznesenia vlády SR č. 253/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál predkladá predkladateľ do skráteného MPK z dôvodu, že k podpisu memoránd má prísť 28.11.2016 pri príležitosti stretnutia ministrov príslušných krajín na Slovensku, počas ktorej by mali tieto memorandá podpísať. Krajiny, ktoré ako prvé podpíšu memorandá o porozumení tým získajú viac času na implementáciu programov a projektov, čím sa výrazne znižuje riziko nedočerpania finančných prostriedkov.
Posledná zmena: 23.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/883
Dátum začiatku MPK: 11.11.2016
Dátum konca MPK: 18.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 11.11.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.11.2016
Ukončenie štádia: 21.11.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.11.2016
Ukončenie štádia: 23.11.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)