LP/2016/878 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7582/2016-9
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/878
Dátum začiatku MPK: 14.09.2016
Dátum konca MPK: 05.10.2016
Novelizované predpisy: 314/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 05.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)