LP/2016/874 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 5765-7/2016/IP-110/OPSOP
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/874
Dátum začiatku MPK: 13.09.2016
Dátum konca MPK: 04.10.2016
Novelizované predpisy: 9/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 13.01.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)