LP/2016/871 Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7024/2016/SVNM
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/871
Dátum začiatku MPK: 09.09.2016
Dátum konca MPK: 30.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 09.09.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 30.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.10.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)