LP/2016/870 Návrh na vymenovanie národného koordinátora pre prípravu osláv výročia dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v r. 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 491.440/2016-2TEO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/870

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)