LP/2016/862 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 22. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 12. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Marrákeš, Maroko, 7. – 18. november 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7871/2016-min.
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/862
Dátum začiatku MPK: 20.09.2016
Dátum konca MPK: 03.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)