LP/2016/859 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. (DAC4)
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/017038/2016-72
Podnet: Transpozícia smernice Rady EÚ 2016/881 z 25. mája 2016
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ
pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/859
Dátum začiatku MPK: 07.09.2016
Dátum konca MPK: 28.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.09.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 20.10.2016
Začiatok štádia: 20.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)