LP/2016/858 Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/004209
Podnet: Bod C.34. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 59 z 11. februára 2015
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/858
Dátum začiatku MPK: 06.09.2016
Dátum konca MPK: 20.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)