LP/2016/856 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z ... 2016
o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z. ustanovuje:
Pridať
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016, sú uvedené v prílohe.
Pridať
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 5. marca 2012 č. 40/2012 o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012 (oznámenie č. 88/2012 Z. z.).
Pridať
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.
Pridať
Príloha k opatreniu č. /2016 Z. z.
Poradové číslo Názov výstrojnej súčasti Merná jednotka Počet merných jednotiek na výdaj Nákupná cena za mernú jednotku v eurách Hodnota spolu v eurách
1. Čiapka modrá vzor 1 ks 1 5,93 5,93
2. Nohavice modré vzor 1 ks 1 36,20 36,20
3. Blúza krátka modrá vzor 1 ks 1 125,48 125,48
4. Polokošeľa modrá s krátkym rukávom ks 3 15,34 46,02
5. Polokošeľa modrá s dlhým rukávom ks 2 17,26 34,52
6. Opasok kožený čierny vzor 1 ks 1 11,05 11,05
7. Poltopánky čierne pár 1 37,80 37,80
8. Obuv pracovná pár 1 87,00 87,00
9. Ponožky modré pár 6 1,28 7,68
10. Pulóver pletený modrý ks 1 33,63 33,63
11. Bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou ks 1 149,64 149,64
12. Šál modrý ks 1 3,00 3,00
13. Rukavice kožené čierne pár 1 26,22 26,22
14. Čiapka zimná pletená modrá ks 1 6,01 6,01
15. Obuv zimná pár 1 46,20 46,20
16. Tepláková súprava ks 1 20,52 20,52
17. Tričko biele ks 1 6,40 6,40
18. Trenírky modré ks 1 14,40 14,40
19. Obuv športová pár 1 54,00 54,00
20. Čiapka so štítkom modrá vzor 2 ks 1 23,83 23,83
21. Sako rovnošatové modré ks 1 58,10 58,10
22. Nohavice pre príslušníka ks 1 28,70 28,70
23. Košeľa bledomodrá s krátkym rukávom ks 2 15,61 31,22
24. Košeľa bledomodrá s dlhým rukávom ks 1 17,12 17,12
25. Bunda krátka modrá ks 1 42,88 42,88
26. Viazanka tmavomodrá so sponou ks 1 7,92 7,92
27. Opasok kožený čierny vzor 2 ks 1 7,64 7,64
28. Termoponožky pár 2 3,74 7,48
29. Termopodkolienky pár 1 4,60 4,60
30. Hviezda hodnostná (podľa hodnosti) pár 2 0,34 0,68
31. Ratolesť hodnostná (podľa hodnosti) pár 2 0,48 0,96
32. Náplecníky pár 1 1,80 1,80
33. Značenie hodnostné vyšívané ks 1 0,89 0,89
Spolu 985,52Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že výdavky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Príloha - stĺpec merná jednotka V prílohe stĺpci „Merná jednotka“ odporúčam skratku „ks“ vypísať slovom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadam v doložke vybraných vplyvov a) Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) tabuľke č. 1 vyplniť riadky týkajúce sa financovania zabezpečeného v rozpočte (v tabuľke sú uvedené nuly) tak, aby bolo zrejmé, že predmetné výdavky sú zabezpečené v kapitole Ministerstva vnútra SR, b) v záhlaví tabuliek analýzy vplyvov v stĺpcoch uvádzať konkrétny rok, ktorého sa predmetný vplyv týka, a nie všeobecne „r“, „r+1“. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.9.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.9.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 K § 3 : odporúčame za slovom "2016." vypustiť slová "Robert Kaliňák". Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) nadpisu K nadpisu: odporúčame za slovom "republiky" vložiť slová " z 2016" v zmysle bodu 18. Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) návrhu opatrenia 2. V návrhu opatrenia odporúčame pod slová „Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ vložiť slová „z ..... 2016“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) predkladacej správe 1. V predkladacej správe v treťom odseku odporúčame za slová „na rok 2012“ vložiť slová „(oznámenie č. 88/2012 Z. z.)“. Táto pripomienka platí aj pre dôvodovú správu všeobecnú časť tretí odsek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) dôvodovej správe 3. V dôvodovej správe všeobecnej časti v siedmom odseku odporúčame v prvej vete za slovami „§ 33“ vypustiť slovo „zákona“ a slová „zákona č. 400/2011 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.9.2016 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.9.2016 Detail