LP/2016/855 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 300-0015/2016-330
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/855
Dátum začiatku MPK: 06.09.2016
Dátum konca MPK: 27.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 27.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 05.10.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2016
Ukončenie štádia: 02.12.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: