LP/2016/854 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 16556/2016-M_OPVA
Podnet: § 7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z. a úloha č. 2 v mesiaci október 2016 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predložiť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na rokovanie HSR a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky (§ 7 ods. 5 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov).
Posledná zmena: 01.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/854
Dátum začiatku MPK: 06.09.2016
Dátum konca MPK: 20.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2016
Ukončenie štádia: 19.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 12.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: 01.12.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2016
Ukončenie štádia: