LP/2016/851 Návrh na zmenu názvu súkromnej vysokej školy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom na Vysoká škola DTI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2016-16764/36663:7-15A0
Podnet: § 47 ods. 18 a § 102 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/851
Dátum začiatku MPK: 09.09.2016
Dátum konca MPK: 23.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.09.2016
Ukončenie štádia: 09.09.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)