LP/2016/848 Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 000000
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 25/2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/848
Dátum začiatku MPK: 30.08.2016
Dátum konca MPK: 20.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 20.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)