LP/2016/847 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/017524/2016-731
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/847
Dátum začiatku MPK: 02.09.2016
Dátum konca MPK: 23.09.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.09.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: