LP/2016/846 Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 15620/2016-M_OPVA
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/846
Dátum začiatku MPK: 30.08.2016
Dátum konca MPK: 13.09.2016
Dôvod zrušenia MPK: zámena vlastného materiálu

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 22.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 13.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)