LP/2016/843 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 28. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom v Kigali, Rwanda, v dňoch 10. - 14. októbra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7530/2016-min.
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Blížiaci sa termín stretnutia strán Montrealského protokolu a potreba schválenia účasti delegácie Slovenskej republiky vládou SR a vystavenie poverovacej listiny pre delegáciu Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 13.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/843
Dátum začiatku MPK: 26.08.2016
Dátum konca MPK: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.09.2016
Ukončenie štádia: 13.09.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)